• Прием за настоящата година.

 • Висше образование в модерен университет!

 • Кариера с успешен старт.

 • Първокласно обучение - европейски стандарти

 • Обучение с европейски стандарти.

 • Образование и възможност за професионална реализация

 • Успешна реализация на пазара на труда.

 • Прием за настоящата учебна година в специалност Мода и мениджмънт в модата

 • Реализирани студентски проекти
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Реализирани студентски проекти
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Реализирани студентски проекти
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
  

Ако Вашата цел е да намерите своята професионална реализация
в актуална, динамична и творческа среда
кандидатствайте в специалност "Моден дизайн".

Кандидатствайте сега!

Възползвайте се и се явете на изпит-събеседване на:
2 април, 4 юни, 9 юли, 30 юли, 22 август 2018 г.!

Осигурете своето бъдещо развитие!

Заемете своето място в бакалавърската програма
за учебната 2018-2019 година.

Професионалното образование - европейски опит и български ентусиазъм

Участници в учебната визита пред университета в Ексетър, Великобритания

Проблемите на професионалното образование и обучение са в центъра обществените дискусии не само в страната ни, но и в общото образователно поле на Европа.
Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” като активна институция в рамките на Европейското образователно пространство задълбочава работата си и инициативите свързани с прилагане на общи европейски инструменти и средства, принципи и рамки за обучение през целия живот и посока развиване на модерно, основано на търсене професионалното образование и обучение.
Гл.ас. д-р Капка Манасиева преподавател в специалност "Мода и мениджмънт в модата" спечели възможността за проучване на европейските практики чрез Програмата за учене през целия живот на Европейския съюз - „Учебни визити”.

От 6 до 12 март 2011 година тя посети и участва с още 12 представители на образователни институции от различни Европейски страни във визита организирана от Marchmont - обсерватория , базирана в Университета в Ексетър, Великобритания. Наименованието на визитата « Създаване и поддържане на «основано на търсене» професионално образование и обучение - опита на Великобритания на регионално и локално ниво», развива една от стратегическите теми на Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop). Програмата на учебната визита е структурирана с оглед на баланс между посещения на институции, свързани с професионалното образование и обучение, и на професионални учебни заведения, както и време за дискусии, обмяна на опит и информация между самите участници във визитата.
Според д-р Манасиева, най-ценния извод от визитата е, че независимо от икономическите и политически проблеми в страната, професионалното образование във Великобритания винаги е приоритет на общините и държавата като цяло и може да се каже, че е приоритет на обществото. Огромно е вниманието, което отделят образователните и изследователските центрове на практическата насоченост на знанията в специално изградените за целта центрове за професионално ориентиране и квалификация. Независимо от формата на организация и финансиране, всички те ефективно развиват връзката между учебното познание и приложението му практиката.

 • Модно ревю - студентски проекти
 • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю
 • Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю
 • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю
 • Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю
 • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю