• Прием за настоящата година.

 • Висше образование в модерен университет!

 • Кариера с успешен старт.

 • Първокласно обучение - европейски стандарти

 • Обучение с европейски стандарти.

 • Образование и възможност за професионална реализация

 • Успешна реализация на пазара на труда.

 • Прием за настоящата учебна година в специалност Мода и мениджмънт в модата

 • Реализирани студентски проекти
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Реализирани студентски проекти
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Реализирани студентски проекти
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
  

Ако Вашата цел е да намерите своята професионална реализация
в актуална, динамична и творческа среда
кандидатствайте в специалност "Моден дизайн".

Кандидатствайте сега!

Възползвайте се и се явете на изпит-събеседване на:
2 април, 4 юни, 9 юли, 30 юли, 22 август 2018 г.!

Осигурете своето бъдещо развитие!

Заемете своето място в бакалавърската програма
за учебната 2018-2019 година.

Условия за кандидатстване

Прием - бакалавърска програма

Възможност за кандидатстване от февруари до август 2018 г.

Кандидат-студентите полагат конкурсен изпит (събеседване):
 1. Кандидат-студентите се явяват на събеседване за установяване на обща култура, творчески потенциал (концептуален и практически), комуникативност, мотивация за обучение в специалността "Моден дизайн".
Балообразуване:

Балът за класиране се формира от удвоената оценка от събеседването.

Допълнителни условия:

За кандидатстудентски изпит се зачита оценката от положен държавен зрелостен изпит по една от следните дисциплини: Български език и литература; История и цивилизация; Философия; География и икономика; Чужд език; Математика; Изобразително изкуство и др. За прием във ВСУ се зачитат и оценките от конкурсни изпити, положени в други висши училища за специалности от направления: "Изобразителнo изкуство", "Архитектура", "Администрация и управление", "Икономика".

Бонификации:

Завършилите художествени гимназии и професионални гимназии по текстил и моден дизайн получават 1 единица бонификация.

Възможности за продължаване на обучението във ВСУ „Черноризец Храбър":

Магистърска програма Моден стайлинг и всички останали магистърски програми, обявени във ВСУ.

Кандидатстудентски прием за учебната 2018-2019 година

Дати за явяване на събеседване за прием в специалност
"Моден дизайн":

 • 21 Януари 2018 г.
 • 5 Февруари 2018 г.
 • 2 Април 2018 г.
 • 4 Юни 2018 г.
 • 9 Юли 2018 г.
 • 30 Юли 2018 г.
 • 22 Август 2018 г.

Подаване на документи:
 1. Документи се подават във Варненски свободен университет, гр. Варна 9007, к.к. Чайка, тел. 052 355 106
 2. Непрекъснат прием - по интернет - priem.vfu.bg
 3. Или във всеки един от Регионалните центрове за кандидатстване и прием на документи във ВСУ "Черноризец Храбър"
 • Модно ревю - студентски проекти
 • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю
 • Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю
 • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю
 • Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю
 • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю