• Прием за настоящата година.

 • Висше образование в модерен университет!

 • Кариера с успешен старт.

 • Първокласно обучение - европейски стандарти

 • Обучение с европейски стандарти.

 • Образование и възможност за професионална реализация

 • Успешна реализация на пазара на труда.

 • Прием за настоящата учебна година в специалност Мода и мениджмънт в модата

 • Реализирани студентски проекти
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Реализирани студентски проекти
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Реализирани студентски проекти
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
  

Ако Вашата цел е да намерите своята професионална реализация
в актуална, динамична и творческа среда
кандидатствайте в специалност "Моден дизайн".

Кандидатствайте сега!

Възползвайте се и се явете на изпит-събеседване на:
2 април, 4 юни, 9 юли, 30 юли, 22 август 2018 г.!

Осигурете своето бъдещо развитие!

Заемете своето място в бакалавърската програма
за учебната 2018-2019 година.

Професионалното образование - европейски опит и български ентусиазъм

Участници в учебната визита пред университета в Ексетър, Великобритания

Проблемите на професионалното образование и обучение са в центъра обществените дискусии не само в страната ни, но и в общото образователно поле на Европа.
Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” като активна институция в рамките на Европейското образователно пространство задълбочава работата си и инициативите свързани с прилагане на общи европейски инструменти и средства, принципи и рамки за обучение през целия живот и посока развиване на модерно, основано на търсене професионалното образование и обучение.
Гл.ас. д-р Капка Манасиева преподавател в специалност "Мода и мениджмънт в модата" спечели възможността за проучване на европейските практики чрез Програмата за учене през целия живот на Европейския съюз - „Учебни визити”.

От 6 до 12 март 2011 година тя посети и участва с още 12 представители на образователни институции от различни Европейски страни във визита организирана от Marchmont - обсерватория , базирана в Университета в Ексетър, Великобритания. Наименованието на визитата « Създаване и поддържане на «основано на търсене» професионално образование и обучение - опита на Великобритания на регионално и локално ниво», развива една от стратегическите теми на Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop). Програмата на учебната визита е структурирана с оглед на баланс между посещения на институции, свързани с професионалното образование и обучение, и на професионални учебни заведения, както и време за дискусии, обмяна на опит и информация между самите участници във визитата.
Според д-р Манасиева, най-ценния извод от визитата е, че независимо от икономическите и политически проблеми в страната, професионалното образование във Великобритания винаги е приоритет на общините и държавата като цяло и може да се каже, че е приоритет на обществото. Огромно е вниманието, което отделят образователните и изследователските центрове на практическата насоченост на знанията в специално изградените за целта центрове за професионално ориентиране и квалификация. Независимо от формата на организация и финансиране, всички те ефективно развиват връзката между учебното познание и приложението му практиката.

Мода ... в проекти!

Нова изложба на студенти от специалност "Моден дизайн" могат да видят колеги, кандидатстуденти и гости на Варненски свободен университет в централното фоайе.
Интересни експериментални търсения за представяне на модни идеи чрез разнообразни графични средства и подходи предствят младите творци от четвърти курс на една от най-търсените дизайнерски специалности. За пореден път те провокират и представят на публиката талант и интересни решения.

Коледно ревю ...!

Много настроение и свежи идеи подариха на публиката в галерия "Актив арт" студентите от четвърти курс в навечерието на коледните празници. Темата "Рециклиране" провокира таланта на младите модни дизайнери, които вдъхнаха нов живот на някои стари материали, тъкани и облекла.

Своята европейска диплома получиха студентите от специалностите "Моден дизайн" и "Мода и мениджмънт в модата"

Димитрина Ташева от специалност "Моден дизайн" получи своята диплома и грамота за отличен успех!

На 3 декември 2010 година на тържествена церемония във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" бяха връчени дипломи, признати в ЕС на бакалаври и магистри от специалностите "Моден дизайн" и "Мода и мениджмънт в модата".
На церемонията по връчването на дипломите присъстваха проф. д.пс.н. Галя Герчева, зам.-ректор на ВСУ „Черноризец Храбър”, проф. д-р инж. Стефан Терзиев, декан на Архитектурния факултет, проф. Росица Никифорова, ръководител на катедра „Архитектура и урбанистика” и проф. Петър Ангелов, ръководител на катедра „Изкуства”.

„The Best” Jeans compliment

В конкуренция със студенти от утвърдени университети от целия свят, Дарина Янакиева - четвъртокурсничка от ВСУ ”Черноризец Храбър” спечели в една от трите категории на конкурса: „The Best”- Jeans compliment.

Студентката 4 курс в специалност ” Моден дизайн” във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” получи приза „The Best”- Jeans compliment” в световния конкурс «Jeansation», Монте Карло.

 • Модно ревю - студентски проекти
 • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю
 • Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю
 • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю
 • Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю
 • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю