• Прием за настоящата година.

 • Висше образование в модерен университет!

 • Кариера с успешен старт.

 • Първокласно обучение - европейски стандарти

 • Обучение с европейски стандарти.

 • Образование и възможност за професионална реализация

 • Успешна реализация на пазара на труда.

 • Прием за настоящата учебна година в специалност Мода и мениджмънт в модата

 • Реализирани студентски проекти
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Реализирани студентски проекти
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Реализирани студентски проекти
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
  

ІV Майски фестивал на цветята

Студентите от специалност „Моден дизайн” представиха поредното си ревю на 21 май 2011 г. в курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена”. Продължилата няколко часа програма, състояла се по повод „ІV майски фестивал на цветята”, беше закрита от студентите от катедра „Изкуства” с модно ревю и фолклорни изпълнения. Младите дизайнери отново допринесоха за настроението, демонстрирайки възможностите си да създават и представят оригинални атрактивни модели.

Модно ревю на Лазаровден в центъра на град Варна

Лазаровден беше отбелязан на площад „Независимост” с богата програма, организирана от Пазари ЕАД, Община Варна, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” и Хидрострой АД. За празничното настроение допринесе и ревюто на студентите от ІV курс, специалност „Моден дизайн”.

Преподаватели от специалност «Мода и мениджмънт в модата» членове на национално жури.

Преподаватели от специалност „Мода и мениджмънт в модата” са активна страна в процеса на модернизиране на професионалното образование и обучение в България.

През периода 20.04-22.04.2011г. град Варна беше домакин на третото издание на Панорама на професионалното образование. На 21 април 2011 на територията на хотелски комплекс „Иберостар” се състезаваха ученици по 13 професии в 18 състезания. Всички участници са победители в училищните или регионалните състезания по следните професии.
Преподаватели от Варненски свободен университет участваха като консултанти и членове на комисии в състезанията по мода и текстил. Конкурса „Море и мода” бе журиран от доц. Савка Казаларска, д-р К. Манасиева - преподаватели от специалност "Мода и мениджмънт в модата" и представители на най-популярните фирми за облекло от Варна «Денил» и текстил - «Дамар ООД» .
Всеки отбор представи колекция от проекти на младежко облекло - общо 4 проекта /скици/ от един автор или колектив с предназначение: 2 ежедневни облекла по избор на автора и 2 официални, празнични или вечерни облекла. В състезанието беше включен и конкурс за мулажно облекло на същата тема с участие на 16 ученици от 8 училища. Специални грамоти и награди бяха връчени на най-добре защитени идейни проекти на ученици от Пловдив, София и Русе. Отличени и специално запознати с новите образователни възможности на ВСУ бяха и учениците от Гоце Делчев, Варна, Шумен и Бургас.
Конкурса «Десениране на текстил» бе ръководен от проф. Тодор Тачев. Отличени бяха участници от Варна, Русе, Сливен и София. Проведени бяха разговори за бъдещите общи проекти и конкретни образователни инициативи с директори и учители от професионалните гимназии по облекло и текстил, за модернизиране на образованието в този сектор.

Професионалното образование - европейски опит и български ентусиазъм

Участници в учебната визита пред университета в Ексетър, Великобритания

Проблемите на професионалното образование и обучение са в центъра обществените дискусии не само в страната ни, но и в общото образователно поле на Европа.
Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” като активна институция в рамките на Европейското образователно пространство задълбочава работата си и инициативите свързани с прилагане на общи европейски инструменти и средства, принципи и рамки за обучение през целия живот и посока развиване на модерно, основано на търсене професионалното образование и обучение.
Гл.ас. д-р Капка Манасиева преподавател в специалност "Мода и мениджмънт в модата" спечели възможността за проучване на европейските практики чрез Програмата за учене през целия живот на Европейския съюз - „Учебни визити”.

От 6 до 12 март 2011 година тя посети и участва с още 12 представители на образователни институции от различни Европейски страни във визита организирана от Marchmont - обсерватория , базирана в Университета в Ексетър, Великобритания. Наименованието на визитата « Създаване и поддържане на «основано на търсене» професионално образование и обучение - опита на Великобритания на регионално и локално ниво», развива една от стратегическите теми на Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop). Програмата на учебната визита е структурирана с оглед на баланс между посещения на институции, свързани с професионалното образование и обучение, и на професионални учебни заведения, както и време за дискусии, обмяна на опит и информация между самите участници във визитата.
Според д-р Манасиева, най-ценния извод от визитата е, че независимо от икономическите и политически проблеми в страната, професионалното образование във Великобритания винаги е приоритет на общините и държавата като цяло и може да се каже, че е приоритет на обществото. Огромно е вниманието, което отделят образователните и изследователските центрове на практическата насоченост на знанията в специално изградените за целта центрове за професионално ориентиране и квалификация. Независимо от формата на организация и финансиране, всички те ефективно развиват връзката между учебното познание и приложението му практиката.

Мода ... в проекти!

Нова изложба на студенти от специалност "Моден дизайн" могат да видят колеги, кандидатстуденти и гости на Варненски свободен университет в централното фоайе.
Интересни експериментални търсения за представяне на модни идеи чрез разнообразни графични средства и подходи предствят младите творци от четвърти курс на една от най-търсените дизайнерски специалности. За пореден път те провокират и представят на публиката талант и интересни решения.

 • Модно ревю - студентски проекти
 • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю
 • Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю
 • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю
 • Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю
 • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю