• Прием за настоящата година.

 • Висше образование в модерен университет!

 • Кариера с успешен старт.

 • Първокласно обучение - европейски стандарти

 • Обучение с европейски стандарти.

 • Образование и възможност за професионална реализация

 • Успешна реализация на пазара на труда.

 • Прием за настоящата учебна година в специалност Мода и мениджмънт в модата

 • Реализирани студентски проекти
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Реализирани студентски проекти
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Реализирани студентски проекти
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
  

Ако Вашата цел е да намерите своята професионална реализация
в актуална, динамична и творческа среда
кандидатствайте в специалност "Моден дизайн".

Кандидатствайте сега!

Възползвайте се и се явете на изпит-събеседване на:
2 април, 4 юни, 9 юли, 30 юли, 22 август 2018 г.!

Осигурете своето бъдещо развитие!

Заемете своето място в бакалавърската програма
за учебната 2018-2019 година.

Награда за най-добра дипломна работа.

Териториалната организация на научно-техническите съюзи – Варна обяви резултатите от традиционния конкурс за най-добра дипломна работа – 2013 г. В конкурса участват 46 дипломни работи от пет варненски университета – Технически университет, Икономически университет, Медицински университет, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и Варненски свободен университет. Дипломните работи се оценяват от три експертни комисии по тематични направления: технически науки, икономически науки и хуманитарни науки.
ВСУ „Черноризец Храбър” участва в конкурса с 11 дипломни работи, от които е класирана единствено Десислава Матева, завършила специалност „Моден дизайн”.
Дипломната работа на младата дизайнерка притежава достойнствата на прецизно разработен и отлично представен проект. Избраната от нея тема разкрива разсъжденията й върху невероятните способности на човешкия дух. Дипломантката черпи вдъхновение от романа на Александър Беляев „Човекът-амфибия” и натрупва проучвания от езотерични книги като „От кого сме произлезли” на Ернст Мулдашев, за да търси отговор на въпроса докъде могат да стигнат човешките възможности.
В портфолиото е разказана приказка, сътворена от Десислава Матева - „Водата разказва със сухи сълзи”, а художествените скици са интересно представени -плуващите под вода фигури, представящи артистични модели подходящи за сценични изяви, са придружени от четиристишия, на които автор отново е самата дизайнерка.
Изработените в материал облекла са изключително сложни и богати като идея, визия и изпълнение. Двата й модела, представени в ревюто на дипломантите, се отличават със забележителна оригиналност, подчертана индивидуалност и високо качество на изработка.
Дипломната работа на Десислава Матева спечели трето място и е наградена с грамота, подписана от Кмета на Варна.

 • Модно ревю - студентски проекти
 • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю
 • Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю
 • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю
 • Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю
 • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю