• Прием за настоящата година.

 • Висше образование в модерен университет!

 • Кариера с успешен старт.

 • Първокласно обучение - европейски стандарти

 • Обучение с европейски стандарти.

 • Образование и възможност за професионална реализация

 • Успешна реализация на пазара на труда.

 • Прием за настоящата учебна година в специалност Мода и мениджмънт в модата

 • Реализирани студентски проекти
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Реализирани студентски проекти
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Реализирани студентски проекти
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
  

Ако Вашата цел е да намерите своята професионална реализация
в актуална, динамична и творческа среда
кандидатствайте в специалност "Моден дизайн".

Кандидатствайте сега!

Възползвайте се и се явете на изпит-събеседване на:
2 април, 4 юни, 9 юли, 30 юли, 22 август 2018 г.!

Осигурете своето бъдещо развитие!

Заемете своето място в бакалавърската програма
за учебната 2018-2019 година.

Курсове

Направление "Изобразителни изкуства"
и специалност "Моден дизайн"

СТАРТИРАТ ЗАПИСВАНЕ ЗА

КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ

за професионалисти, учители, студенти,
любители и кандидатстуденти
Курсове: Артистичен и бюти грим, Моден стайлинг,
Обемно формообразуване в модата, Творческо портфолио
МОДЕН СТЙЛИНГ И БЮТИ ГРИМ

Обучението цели усвоените знания и умения да помогнат на курсистите при изграждане на личен стил на обличане съобразен със стила на живот и индивидуалните физически данни на човека. Запознаване със значението на стайлинга при формиране на успешна цялостна визия. Усвояване на различни техники и принципи на грима, съобразени с особенностите на лицето, възрастта и пола.

 • Насочен към ученици,студенти и интересуващи се от моден стайлинг и бюти грим.
 • Завършилите успешно курса получават сертификат от ВСУ ”Черноризец Храбър”.
 • Цена на курса: 100 лв.
 • Място на провеждане: ВСУ ”Черноризец Храбър”
 • Продължителност: 20 часа
 • Период на провеждане: 4 дни по 5 часа
 • Записване: телефон: 0897 395 302 - доц. С. Казаларска; 0899 912836 - ас. А. Свещарова
АРТИСТИЧЕН И БЮТИ ГРИМ

Получаване на актуална информация в областта на модната визия.Усвояване на различни техники и принципи на грима. Запознаване със съвременните тенденции в областта на грима, техники на гримиране и приложение на грима.

 • Насочен към ученици,студенти и интересуващи се от моден стайлинг и грим.
 • Завършилите успешно курса получават сертификат от ВСУ ”Черноризец Храбър”.
 • Цена на курса: 100 лв.
 • Място на провеждане: ВСУ ”Черноризец Храбър”
 • Продължителност: 20 часа
 • Период на провеждане: веднъж седмично по 3 часа
 • Записване: телефон: 0899 912836 Албена Свещарова
ТВОРЧЕСКО ПОРТФОЛИО

Получаване на теоретични и практични умения за визуално презентиране на концептуалните и професионалните търсения на ученици, студенти и други проявяващи интерес с оглед бъдеща професионална реализация.

 • Завършилите успешно курса получават сертификат от ВСУ ”Черноризец Храбър”.
 • Цена на курса: 100 лв.
 • Място на провеждане: ВСУ ”Черноризец Храбър”
 • Продължителност: 20 часа
 • Период на провеждане: веднъж седмично по 3 часа
 • Записване: телефон: 0889 225159 гл.ас.В.Петков
ОБЕМНО ФОРМООБРАЗУВАНЕ В МОДАТА

Разработване на сложни конструкции чрез обемно формообразуване. Използване на различни подходи при създаването на уникални облекла чрез мулажиране.

 • Насочен към студенти и работещи в сферата на модата.
 • Завършилите успешно курса получават сертификат от ВСУ ”Черноризец Храбър”.
 • Цена на курса: 100 лв.
 • Място на провеждане: ВСУ ”Черноризец Храбър”
 • Продължителност: 20 часа
 • Период на провеждане: веднъж седмично по 3 часа
 • Записване: телефон: 0878 634710 доц. Манасиева

Курсове

за повишаване квалификацията на педагогически специалисти

АРТМЕНИДЖМЪНТ

Учебното съдържание на квалификационния курс се фокусира върху създаването на условия за развитие на артистичните заложби на учениците в основната степен на образованието, разглеждат се работещи подходи при създаване на креативни проекти и работещи устойчиви модели /кръжоци, студия, конкурси, пленери, събития/ за развиване на артистичните заложби на децата и стимулиране на творческата креативност.

 • Насочен към към учители.
 • Завършилите успешно курса получават удостоверение за допълнително обучение.
 • Брой квалификационни кредити: 1 или 2
 • Място на провеждане: ВСУ ”Черноризец Храбър”
 • Продължителност: 1 или 2 модула по 16 часа
 • Форма на обучение: присъствена, съботно-неделна по 8 часа на ден
 • Записване: е-mail: mti@vfu.bg, телефон: 0878 634710 доц. д-р инж.Капка Манасиева
ТВОРЧЕСКО ПОРТФОЛИО

В учебното съдържание на квалификационния курс се разглеждат специфични подходи и техники за работа при изготвяне на творческо портфолио за професионално представяне на учители и в помощ на учители при работа с ученици при изготвяне на визуални презентации.

Обучението включва теоретична и практическа част запознаваща със същността и функцията на портфолиото като средство за презентиране, предназначение и начини за изграждане.

 • Насочен към към учители.
 • Завършилите успешно курса получават удостоверение за допълнително обучение.
 • Брой квалификационни кредити: 1 или 2
 • Място на провеждане: ВСУ ”Черноризец Храбър”
 • Продължителност: 1 или 2 модула по 16 часа
 • Форма на обучение: присъствена, съботно-неделна по 8 часа на ден
 • Записване: е-mail: mti@vfu.bg, телефон: 0878 634710 доц. д-р инж.Капка Манасиева
АРТИСТИЧЕН И БЮТИ ГРИМ

В учебното съдържание на квалификационния курс „Артистичен и бюти грим“ се разглеждат специфични подходи при създаване на грим за различни нужди и специфичен контекст. В обучението е предвидено използването на разнообразни дидактически интерактивни материали и запознаване с най-новите техники при изграждане на грима.

 • Насочен към към учители.
 • Завършилите успешно курса получават удостоверение за допълнително обучение.
 • Брой квалификационни кредити: 1 или 2
 • Място на провеждане: ВСУ ”Черноризец Храбър”
 • Продължителност: 1 или 2 модула по 16 часа
 • Форма на обучение: присъствена, съботно-неделна по 8 часа на ден
 • Записване: е-mail: mti@vfu.bg, телефон: 0878 634710 доц. д-р инж.Капка Манасиева
 • Модно ревю - студентски проекти
 • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю
 • Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю
 • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю
 • Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю
 • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю