• Прием за настоящата година.

 • Висше образование в модерен университет!

 • Кариера с успешен старт.

 • Първокласно обучение - европейски стандарти

 • Обучение с европейски стандарти.

 • Образование и възможност за професионална реализация

 • Успешна реализация на пазара на труда.

 • Прием за настоящата учебна година в специалност Мода и мениджмънт в модата

 • Реализирани студентски проекти
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Реализирани студентски проекти
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Реализирани студентски проекти
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
  

Ако Вашата цел е да намерите своята професионална реализация
в актуална, динамична и творческа среда
кандидатствайте в специалност "Моден дизайн".

Кандидатствайте сега!

Възползвайте се и се явете на изпит-събеседване на:
2 април, 4 юни, 9 юли, 30 юли, 22 август 2018 г.!

Осигурете своето бъдещо развитие!

Заемете своето място в бакалавърската програма
за учебната 2018-2019 година.

Своята европейска диплома получиха студентите от специалностите "Моден дизайн" и "Мода и мениджмънт в модата"

Димитрина Ташева от специалност "Моден дизайн" получи своята диплома и грамота за отличен успех!

На 3 декември 2010 година на тържествена церемония във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" бяха връчени дипломи, признати в ЕС на бакалаври и магистри от специалностите "Моден дизайн" и "Мода и мениджмънт в модата".
На церемонията по връчването на дипломите присъстваха проф. д.пс.н. Галя Герчева, зам.-ректор на ВСУ „Черноризец Храбър”, проф. д-р инж. Стефан Терзиев, декан на Архитектурния факултет, проф. Росица Никифорова, ръководител на катедра „Архитектура и урбанистика” и проф. Петър Ангелов, ръководител на катедра „Изкуства”.

 • Модно ревю - студентски проекти
 • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю
 • Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю
 • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю
 • Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю
 • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю